Procedury sanitarne

Procedury sanitarne

Zajęcia prowadzone w Szkole Matematyki Mobius spełniają wytyczne GIS, MEN, MZ.
Zajęcia stacjonarne odbywają się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności:
– Grupy uczniów są maksymalnie 8 osobowe z przestrzeganiem zachowania dystansu społecznego pomiędzy uczniami,
– Nauczyciele pracują w maseczkach lub przyłbicach a także rękawiczkach jednorazowych lub regularnie dezynfekują dłonie,
– Sale, w których uczniowie odbywają zajęcia są odkażane i wietrzone po każdej grupie, regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się uczestnicy zajęć, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
– Uczniowie zobowiązani są do użytku przed wejściem na salę lekcyjną płynu do dezynfekcji rąk,
– W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
– Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
– Uczniowie posiadają własne maseczki/przyłbice i zakładają je przed wejściem na salę, po zajęciu wyznaczonego miejsca dla ucznia i zachowaniu dystansu, uczeń może ściągnąć maseczkę i zakładać ją w trakcie odbywania bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz ewentualnym kontakcie z innymi uczniami,
– Uczniowie zobowiązani są do stosowania się do wyznaczonego przez Szkołę harmonogramu zajęć – pojawiania się o określonej porze bez spóźnień lub oczekiwania przed salą przed czasem,
– Uczniowie zaopatrzeni są w piórnik z własnymi materiałami
– Nauczyciele prowadzący zajęcia nie zmieniają sal w trakcie dnia pracy.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)