Oferta - korepetycje z chemii, fizyki

OFERTA

KOREPETYCJE Z CHEMII, FIZYKI

 

Oferujemy zajęcia indywidualne, bądź w parach lub małych grupach na poziomie edukacji w szkole podstawowej i szkole średniej.

Korepetycje grupowe dedykowane dla osób, które czują się bardziej zmotywowane w znajomym towarzystwie. Nie łączymy ludzi przypadkowo, duety same się do nas zgłaszają 🙂

Przygotowujemy do matury rozszerzonej z chemii!
Celem jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii, w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów, a w szczególności:

  • Powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie chemii zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki.
  • Wykształcenie umiejętności umożliwiających:

– korzystanie z chemicznych tekstów źródłowych,

– opisanie właściwości najważniejszych pierwiastków i ich związków     chemicznych,

– opisanie zależności pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi,

– stawianie hipotez dotyczących wyjaśniania problemów chemicznych i planowanie eksperymentów w celu ich weryfikacji-

samodzielne formułowanie i uzasadnianie opinii,

– poprawne posługiwanie się terminologią chemiczną.

  • Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku.
  • Zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE