O szkole

O szkole

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz (Kong Fuzi)

 

Jesteśmy szkołą matematyki, która powstała w 2010 r i przez 10 lat miała przyjemność przygotować do egzaminów końcowych, takich jak Sprawdzian 6 klasisty, Egzamin Gimnazjalny, Egzamin Maturalny, całą rzeszę uczniów. Przeżyliśmy razem z rodzicami i uczniami  kilka reform i zmian podstawy programowej i cały czas się rozwijamy, by uczyć skuteczniej, celniej ale przede wszystkim ciekawiej.  Stawiamy na indywidualizację programu nauczania, dlatego uczymy w małych 1 do 8 osobowych grupach.  W naszej szkole nie ma miejsca dla zniechęcenia, frustracji i innych złych emocji, często towarzyszące uczeniu się matematyki. Nasi nauczyciele dbają, by każdy odniósł swój własny mały sukces w zmaganiach z tą jakże piękną dziedziną nauki.

 

Dlaczego powstała Szkoła Matematyki Mobius?

Szkołę Matematyki “MOBIUS” powstała, ponieważ wiemy jak duże znaczenie zyskuje obecnie matematyka, zarówno w nauczaniu jak i w życiu codziennym. O roli matematyki świadczy fakt, że od 2010 roku, stała się ona przedmiotem obowiązkowym na maturze. Obowiązek ten nie jest wymysłem żadnego ministra, czy też kuratora, jest po prostu odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i polskiej gospodarki.
Wierzymy, że każdy może, a nawet powinien, nauczyć się matematyki. Należy tylko wcześnie o to zadbać i stworzyć młodemu człowiekowi odpowiednie warunki. Nadrzędnym celem naszej szkoły jest kompleksowe, nowoczesne i skuteczne nauczanie matematyki na wszystkich etapach edukacji.
Nasze zajęcia są dostępne dla każdego – od ucznia z problemami w szkole, po osobę która bierze udział w konkursach oraz olimpiadach. Program nauczania dostosowujemy elastycznie do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, a wybór ten poprzedzany jest wcześniejszą diagnozą kompetencji matematycznych. Dbamy o dobry kontakt Rodzic – Szkoła, jako jeden z ważniejszych czynników wpływających na usprawnienie procesu edukacji.

Programy nauczania i metody sprawdzania postępów uczniów w nauce.

Wszystkie organizowane przez Szkołę Matematyki Mobius kursy matematyczne odbywają się według precyzyjnie opracowanych programów nauczania, które powstały w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniach ministerstwa edukacji narodowej i zostały pozytywnie zaopiniowane przez doradcę metodycznego.
Postępy uczniów w nauce poddane są systematycznej weryfikacji w formie testów i próbnych egzaminów, a informacja o uzyskiwanych w nich wynikach na bieżąco przekazywana jest rodzicom.

Dlaczego warto korzystać z oferty szkół prywatnych takich jak Szkoła Matematyki “MOBIUS” ?

Choć w powszechnych szkołach pracuje wielu doświadczonych i sumiennych nauczycieli, nauczanie w nich matematyki często bywa nieskuteczne. Przepełnione, ponad 30-osobowe klasy, a co za tym idzie ograniczona możliwość indywidualnego podejścia do ucznia, skutkuje tym, że mogą wystąpić trudności w opanowaniu podstawowego materiału. Czynniki te ograniczają również rozwój uczniów uzdolnionych. Dlatego w założonej przez nas Szkole Matematyki Mobius stawiamy na indywidualną pracę z uczniem i zajęcia w małych grupach (1 – 8 osób).