Oferta - kursy maturalne

OFERTA

KURSY MATURALNE

Kurs na poziomie podstawowym :

32 spotkania, w sumie 96 godzin lekcyjnych nauki!

1 x w tygodniu 3 godziny lekcyjne zajęć!

Pierwsze zajęcia odbywają się na początku września i trwają do końca kwietnia

Po szczegóły zapraszamy do grafiku zajęć oraz cennika.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki będą pełnym, systematycznym i kompleksowym powtórzeniem materiału obowiązującego na poziomie podstawowym. Skupimy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w charakterystycznych dla matury typach zadań otwartych i testowych. Zwrócimy uwagę na najczęstsze problemy, najszybsze i najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania zadań. Każdy uczestnik zajęć nauczy się rozpoznawać nie tylko typowe schematy i algorytmy, jak również zyska mnóstwo wskazówek i gotową bazę pomysłów na rozwiązanie trudniejszych, wymagających zadań. Wytrenujemy poprawne pod względem formalnym opisywanie rozwiązań i wykazywanie zależności. Dodatkowe materiały do ćwiczeń do dyspozycji każdego ucznia pomogą również zorganizować systematyczne powtórki w ramach samodzielnej pracy.

W obrębie grup maturalnych wprowadzamy dodatkowo podział, ze względu na poziom uczestników.  Tworzymy grupy na poziomie:

 • podstawowym
 • średniozaawansowanym
 • zaawansowanym

Program:

 1. Liczby, zbiory i wartość bezwzględna
 2. Funkcja
 3. Funkcja kwadratowa
 4. Funkcje wymierne
 5. Trygonometria
 6. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
 7. Ciągi
 8. Planimetria
 9. Geometria analityczna
 10. Stereometria
 11. Rachunek prawdopodobieństwa
 12. Zestawy maturalne

 

Kurs na poziomie rozszerzonym:

30 spotkań, w sumie 90 godzin nauki!
1 x w tygodniu 3 godziny zajęć

Pierwsze zajęcia odbywają się na początku września i trwają do końca kwietnia

Po szczegóły zapraszamy do grafiku zajęć oraz cennika.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z matematyki w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. Dodatkowe 30 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu arkuszy maturalnych.

Program:

 1. Liczby, zbiory i wartość bezwzględna
 2. Funkcje. Funkcja
 3. Funkcja kwadratowa
 4. Wielomiany
 5. Funkcje wymierne
 6. Trygonometria
 7. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
 8. Ciągi
 9. Planimetria
 10. Geometria analityczna
 11. Stereometria
 12. Rachunek różniczkowy
 13. Rachunek prawdopodobieństwa.
 14. Zestawy maturalne